Vaccinering

Vaccinering på Drop In, görs måndag – fredag mellan 13.00-16.00

HUND
Grundvaccinering: vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder
Efter grundvaccineringen har hunden fått skydd mot Valpsjuka, Smittsam leverinflammation, Parvo och Kennelhosta. Vaccineringen mot kennelhosta ger inget fullständigt skydd men minskar risken att bli smittad och ger i regel ett lindrigare sjukdomsförlopp med mindre symptom.

Återvaccinering sker årligen för Kennelhosta och vart tredje år för övriga sjukdomar. Ska hunden på utställning/tävling kan dessa ställa särskilda krav varför man alltid bör kontrollera detta med arrangörerna.

KATT
Grundvaccinering: vid 8 och 12 veckors ålder samt ett år efter 12 veckors sprutan.
Efter grundvaccineringen har katten fått skydd mot Kattpest och Kattsnuva. Vaccineringen mot Kattsnuva ger inget fullständigt skydd men minskar risken att bli smittad och ger i regel ett lindrigare sjukdomsförlopp med mindre symptom.

Återvaccinering sker årligen för Kattsnuva och vart tredje år för Kattpesten. Ska katten på utställning/tävling kan dessa ställa särskilda krav varför man alltid bör kontrollera detta med arrangörerna.