Ultraljud

Reginas veterinärklinik, ultraljudMed vår ultraljudsapparat kan framförallt bukundersökningar göras.

Detta är aktuellt bland annat vid misstanke om livmoderinflammation, urinvägsinfektioner, urinstensproblematik m.m.

Vi utför även dräktighetsundersökningar. Dräktighetsultraljud bör göras vid dag 29-33. Det går inte att avgöra hur många foster som finns vid ultraljudsundersökningen men från och med vecka 6 kan en röntgen göras och då kan antalet foster räknas med relativt stor noggrannhet.

Vi utför inte hjärtultraljud.