Tandsanering och dentalröntgen

Vår klinik använder sig av modern teknik i form av dentalröntgen och ultraljud.

Vid behandling av munhålan måste djuret vara sövt, dels för att det annars inte går att göra ett bra jobb och dels för att behandlingen är obehaglig och ofta smärtsam. Har man bara gett lugnande så kan man sällan dra de tänder som behövs. Ofta hittar man mer problem i munhålan när man undersöker hunden eller katten sövd än vad man sett på vaket djur. Därför är det viktigt att man sövt djuret korrekt från början så att man kan åtgärda det man finner under narkosen.

Först avlägsnas tandsten med ultraljud. Sedan undersöker man munhålan och tänderna ordentligt samt mäter fickdjup. Vid avvikelser röntgas tänderna och vid behov dras tänder ut. Tänder med stora eller flera rötter opereras ut genom att man skär upp tandköttet och fräser bort käkben. Efter behandlingen poleras tänderna för att plack och tandsten ska få svårare att fästa.

När vi har tagit bort tandstenen och dragit de tänder som är bortom hjälp så krävs en insats av ägaren för att problemen inte skall komma tillbaka. Att borsta tänderna på hunden och katten är naturligtvis det allra bästa för att förebygga tandproblem. Det är lika viktigt som det är för oss att borsta våra tänder. Djurens tänder ska borstas en gång dagligen. Att börja borsta tänderna är lättast på unga individer. Borsta då bara några lätt åtkomliga tänder för att vänja djuret vid att man håller på med 

Innan en tandsanering bokas in vill vi se hur tänderna ser ut för att kunna bedöma tidsåtgång och ungefärligt pris. Bedömer vi att tandröntgen krävs för korrekt behandling meddelas detta.