Tänder

Hunden har normalt 42 permanenta tänder och katten har 30.  De flesta katter och hundar över tre år har begynnande tandproblem, framförallt tandstensbildning som leder till tandköttsinflammation. Tandsten och medföljande inflammation leder i längden till tandlossning och risk för infektioner. I sällsynta fall kan det även uppstå  skador på hjärta, lever och njurar då bakterier på grund av inflammationen i munhålan kan spridas med blodet.

Titta ditt djur i munnen regelbundet för att tidigt upptäcka tecken på sjukdom. Tecken på tandproblem kan vara dålig andedräkt, ökad salivering, smackande och slickande, tandsten, mörkrött svullet tandkött som lätt blöder, minskat intresse för att tugga på saker samt dålig aptit. Vissa djur fortsätter att äta som vanligt trots stark smärta i munnen. Detta är mycket vanligt hos katter, ibland kan man dock märka att de föredrar blötfoder framför torrfoder.

Förebygga tandsten
Det bästa sättet att förebygga tandstensbildning är att borsta tänderna på ditt djur, helst en gång per dag. Tandkräm för djur samt olika typer av tandborstar och andra produkter för ditt djurs munhälsa finns i zoobutiken. Vanlig tandkräm ska inte användas eftersom den innehåller för höga halter av flour. Grövre foder kan ges för att stimulera tuggaktiviteten, exempelvis tuggben eller ett speciellt tandfoder. Är djuret foderallergiker bör veterinären konsulteras innan användning av tandkräm eller byte av foder.

Tooth resorption (FORL) hos katter
Katter kan även drabbas av en sjukdom som kallas Tooth resorption (tidigare FORL: Feline Odontoclastic Resorptive Lesions).  Sjukdomen förekommer på cirka 80 % av våra katter över 8 år. Tillståndet kallas ibland för ”Neck lesions” eftersom de första synliga tecknen visar sig vid tandhalsen. Sjukdomen har sin grund i att en speciell typ av celler (odontoklaster) börjar angripa tänderna.

Odontoklaster är celler som har betydelse när kattens mjölktänder resorberas. Sjukdomsprocessen börjar i tandens rot när odontoklasterna angriper tandens dentin (tandvävnaden) och till sist orsakar en förbening av roten. Slutligen urholkas kronan, vilket leder till att tanden fraktureras (kronan lossnar). Kroppen försöker reparera skadan genom att slemhinna läks över skadan i tanden och man ser ofta rödfärgat, irriterat tandkött som växer upp över tanden. Ofta är processen långvarig och drabbar flera tänder. Tillståndet är mycket smärtsamt och det finns katter som slutar äta och inte tuggar ordentligt. Det kan i sin tur leda till att bakteriebeläggningar bildas på tänderna med tandsten och tandköttsinflammation som följd. Det kan även bli stora infektioner runt de skadade tänderna.

Det finns idag ingen känd orsak till Tooth resorption och inget botemedel. Ibland uppstår sjukdomen som en följd av tandlossning eller trauma. Behandlingen innebär att den skadade tanden tas bort och tandköttet sys över för att minska smärtan. Tyvärr finns idag ingen kunskap om hur man ska förhindra sjukdomen. Tooth resorption upptäcks ofta när vi undersöker munnen men diagnosen kan endast fastställas med röntgen. Vid röntgenundersökning kan också tidiga angrepp upptäckas.

Gnagare och Kaniner
Det vanligaste tandproblemet hos kaniner och gnagare är förvuxna tänder. Detta leder till att djuren äter sämre, blir kletiga av saliv runt munnen och till sist inte äter alls. Oftast är överväxten orsakad av att djuret får för lite hö och grenar som annars bidrar till korrekt nötning av tänderna.