Tack för din registrering!

Dina uppgifter har skickats till Reginas Veterinärklinik och kommer tas om hand av oss. En registrering i förhand, gör att ditt besök hos veterinären går snabbare och smidigare.

Välkommen!

Regina med personal