Resa med ditt djur

Beroende på till vilket land du ska resa finns det olika regler gällande införsel och påföljande återresa till Sverige. Kontrollera på Jordbruksverkets hemsida vilka regler som gäller för det land du ska resa till. Reglerna är oftast striktare vid resa utanför Europeiska Unionen med vissa undantag.

ID-MÄRKNING
Numera ska din hund eller katt vara Id-märkt med mikrochip. En läslig tatuering som är gjord före den 3:e juli 2011 är dock giltig som Id-märkning.

EU-PASS
Ditt djur ska ha ett så kallat sällskapsdjurs-pass. Detta utfärdas av veterinär och här fylls bland annat avmaskning och vaccinering i.

RABIES
Ditt djur ska vara vaccinerat mot Rabies senast 21 dagar innan resa inom EU. Djuret måste vara minst 3 månader för att vaccinationen ska vara giltig för resa. Vid sen återvaccinering av rabies krävs en ny väntetid på 21 dagar. För resa inom EU krävs inte längre något blodprov för antikropps-kontroll, andra regler gäller dock för länder utanför EU.

AVMASKNING
Flertalet länder kräver numera veterinärintyg på att hunden har avmaskats för rävens dvärgbandmask. Se ländernas egna myndigheters hemsidor för vilka regler som gäller för just dem. Observera att det numera även krävs veterinärintyg på avmaskning vid resa till Norge.