Laboratorium

Reginas Veterinärklinik, lab

I vårt lab finns utrustning för blodprovsanalyser (kontroll av vita och röda blodkroppar, levervärden, njurvärden, blodsocker m.m.). Vi kan även undersöka urin (med avseende på inflammatoriska celler, bakterier, kristaller m.m.), hudskrap, öronsekret m.m.  Är det något vi inte har möjlighet att analysera på plats skickar vi det till ett externt lab och beroende på analys har vi provsvaret på en dag till ett par veckor.