Hältor

Hältor är inte helt ovanligt bland våra hundar och katter och kan bero på en mängd olika saker. Trauma, överansträngning, artros, ryggproblem och utvecklingsrubbningar är exempel på orsaker till hälta. Det är viktigt att bedöma var smärtan sitter, hur kraftig den är och naturligtvis hur den ska behandlas. Det är ju inte säkert att där djuret hade ont för ett år sedan är orsaken till dagens hälta.

Ibland kanske man som djurägare tänker ” ja han haltar visserligen,, men han verkar inte ha ont”. Nja, det håller vi nog inte med om, i de flesta fall beror hältan på smärta.

Kontakta veterinär om :

  • Du har ett ungt djur som haltar
  • Ditt djur plötsligt börjar halta utan känd orsak
  • Ditt djur vid upprepade tillfällen inte rört sig normalt även om det var lite eller gick över fort
  • Ditt djur får sårskador
  • Ditt djur råkar ut för en olycka och sedan inte rör sig normalt