Gnagare och Kaniner

Reginas veterinärklinik, klinisk undersökning kanin

När det gäller marsvin och kaniner är det viktigt att tänka på att deras huvuddiet består av . Kaninpellets respektive marsvinspellets ges som komplement men får inte vara djurets huvudföda. Kaninpellets ska inte ges till marsvin då näringsinnehållet och näringsbehovet inte är desamma.

Både gnagare och kaniner är så kallade coprofager, de äter sin egen avföring, vilket är en viktig näringskälla. Den avföring djuren äter är lösare och mörkare än de ”normala” bajslortarna man ser och vanligen äter djuret dem direkt ur ändtarmen varför man oftast inte ser dem ligga i buren. Om djuret slutar äta denna speciella avföring, så att lösa lortar ligger i ströet, bör veterinär kontaktas då detta är ett tecken på att något inte står rätt till.

Om din gnagare/kanin äter dåligt bör veterinär kontaktas. Deras mag-tarm-kanal är känslig för förändringar och kräver ständig tillförsel av föda för att fungera optimalt. Av denna anledning ska dessa djur inte svältas innan sövning till skillnad från andra djur. Det är även viktigt att de snabbt kommer igång att äta efter ett operativt ingrepp.

Då gnagare och kaniner är bytesdjur är de duktiga på att dölja att de mår dåligt. Det är därför viktigt att kontakta veterinär tidigt om man upplever att det är något som inte stämmer eftersom djuret då ofta mår sämre än det ser ut.

För mer information om bland annat skötsel gå gärna in på Reginas Zoohörna. Även Djurkliniken Roslagstull har mycket information om olika gnagare och kaniner samt om fåglar och reptiler. Där kan man ladda ner information om skötsel och hantering av sina smådjur.