EFTERVÅRD

Här hittar du lite information gällande eftervård som kan behövas efter en behandling eller operativt ingrepp. Råden kan variera från patient till patient. Observera att de råd som lämnas i samband med besöket bör följas i första hand.