Efter sövning eller lugnande

Efter att ditt djur har varit sövt eller fått lugnande kommer det att vara påverkat resten av dagen och ibland även följande dag. När Ni kommer hem med Ert djur bör ni låta hunden eller katten ligga i ett lugnt, mörkt rum. Titta till djuret regelbundet. Det är normalt att djuret är vingligt och lite förvirrat.

Mat och vatten kan ges när djuret är riktigt vaket och kan svälja. Börja med små portioner och lämna inte djuret ensamt när det äter och dricker.

Vid vissa operativa ingrepp och gasnarkos har ditt djur en tub i luftstrupen. Lätt rethosta kan därför förekomma i 1-2 dagar efter narkosen, detta är ofarligt.

Efter en venkateter eller blodprovstagning kan ditt djur ha ett förband på fram- eller bakben. Detta förband kan tas bort efter hemkomst.

Hundar kan ibland vara oroliga och pipiga efter ett operativt ingrepp. Det beror på smärtlindringen som hunden har fått och brukar gå över till nästa dag.