Dataskydd hos Reginas Veterinärklinik

Den nya Dataskyddsförordningen berör alla företag och börjar gälla 25 maj 2018. Detta innebär att vi på Reginas Veterinärklinik måste göra vissa ändringar i våra avtal och andra dokument gentemot våra kunder. 

OM GDPR

GDPR är en förordning som reglerar hur bland annat företag får behandla personuppgifter. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR skiljer sig från den svenska personuppgiftslagen genom kännbara sanktionsavgifter vid brott sant att personuppgifter behöver tas bort i samband med att de inte längre uppfyller det initiala syftet. 

Vårt avtal

GDPR innebär att vi måste upprätta nya avtal med våra kunder. Där medger kunden att vi använder dennes personuppgifter för att spara journaler, provsvar från externa lab, remiss- svar och annat som rör kundens patienter dvs djur, samt för att vi ska kunna skriva recept på mediciner och ge kunden erbjudanden. Utan ett sånt medgivande är vi skyldiga att radera all information som är äldre än fem år, gällande kunden och dess djur. Då de flesta djur lever längre än fem år anser vi det vara av yttersta vikt att vi får ett medgivande av dig som kund att vi får fortsätta använda dina personuppgifter så att all information gällande ditt/dina djur inte försvinner. Detta medgivande kommer då att gälla till dess att du som kund meddelar oss att du återkallar medgivandet. 

Medgivande